Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego t.!!! cz. 2

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego t.!!! cz. 2

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego t.!!! cz. 2

W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, J. Krzywda, P. Majer,  B. Zubert

 

Wudawnictwo Pallottinum

Więcej szczegółów


68.00 zł brutto

20 dostępnych

Kolejny tom (III/2) Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego pod redakcją ks. prof. Józefa Krukowskiego, wydany przez Pallottinum, obejmuje kanony zawarte w księdze IV KPK, zatytułowanej Uświęcające zadanie Kościoła. Normy znajdujące się w tej księdze regulują czynności liturgiczne dotyczące sprawowania sakramentów i innych aktów kultu Bożego w Kościele katolickim obrządku łacińskiego. Materiał normatywny księgi IV  ujęty jest w 420 kanonach: 6 kanonach wstępnych i 3 częściach. Część I pt. Sakramenty obejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi sakramentami (chrzest, bierzmowanie, Najśw. Eucharystia, sakrament  pokuty, namaszczenia chorych, święcenia, małżeństwo). Najwięcej miejsca poświęcono sakramentowi małżeństwa i związanym z nim zagadnieniom, takim jak: troska duszpasterska o przygotowanie do małżeństwa, przeszkody zrywające, zgoda małżeńska, forma zawarcia małżeństwa, skutki małżeństwa, małżeństwo mieszane, rozłączenie małżonków, uważnienie małżeństwa.

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.